dimecres, 17 de setembre del 2008

Moment paradigmàtic

Rafel Aguilera president de la Fundació a publicat una entrevista elaborada per Carles Ayats del Setmanari Empordà. En aquesta entrevista es recalquen;
-En que com pot ser que en un moment com en el que ens trobem ara amb una situació elevada de persones en l'atur i encara, hi hagin empreses que tenen dificultats per trobar treballadors especialitzats.
-Mininimitzar l' abandonament escolar entre els 16 i 18 anys.
-Oferir una oferta formativa combinada amb la pràctica laboral.
-Els oficis, els grans desconeguts dels nois i noies que s'han d'incorporar al mon laboral.
-LES INSTITUCIONS encara no son prou flexibles per adaptar-se a les peticions que fan des de l'empresa.